Informations­kommittén

Maria Jäger PwC Ordförande
Ulf Rubensson Region Jämtland Härjedalen Ledamot och webmaster
Teodora Heim Region Skåne Ledamot
Malin Westerberg Blom EY Ledamot

Kontaktuppgifter

Informationskommittens uppgift är bl.a. att vara styrelsen behjälplig med att

  • sprida föreningens budskap samt sprida kunskap om den kvalitetssäkring och det utvecklingsarbete SKYREV bedriver.
  • sköta drift och utveckling av föreningens hemsida
  • ta fram informationsmaterial och trycksaker